Privacy Policy

Privacy Policy

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, hiểu và chấp nhận các chính sách của chúng tôi bên dưới.
1. Chấp nhận Thoả thuận Điều khoản Sử dụng.
Bằng việc tạo tài khoản Fowi, dù thông qua thiết bị di động, ứng dụng di động hay máy tính (gọi chung là “Dịch vụ”), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi (i) các Điều khoản Sử dụng này, (ii) Chính sách Quyền riêng tư, Chính sách Cookie, Thủ tục Trọng tài của chúng tôi (nếu áp dụng cho bạn), Lời khuyên An toàn và Nguyên tắc Cộng đồng, mỗi nội dung này đều được đưa vào Thỏa thuận này theo hình thức tham chiếu và (iii) bất kỳ điều khoản nào mà bạn tiết lộ và đồng ý nếu bạn mua các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ bổ sung mà chúng tôi cung cấp trên Dịch vụ (gọi chung là & "Thỏa thuận"). Nếu bạn không chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.
Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể tiến hành các thay đổi với Thỏa thuận và Dịch vụ này. Chúng tôi có thể thực hiện điều này vì nhiều lý do, bao gồm phản ánh những thay đổi hoặc yêu cầu về pháp luật, các tính năng mới hoặc những thay đổi trong phương thức kinh doanh. Phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này sẽ được đăng tải trên phần Chính sách trong mục Cài đặt và cả trên website Fowi.vn, và bạn nên thường xuyên kiểm tra phiên bản mới nhất.
Phiên bản mới nhất chính là phiên bản được áp dụng. Nếu việc thay đổi bao gồm những thay đổi trực tiếp liên quan đến thỏa thuận về quyền hoặc nghĩa vụ của bạn, chúng tôi sẽ báo trước cho bạn tối thiểu 30 ngày trên các phương tiện truyền thông khác. Nếu bạn vẫn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi có hiệu lực, thì tức là bạn đồng ý với Thỏa thuận sửa đổi.
2. Điều kiện sử dụng.
Bạn không được phép tạo tài khoản hoặc truy cập hay sử dụng Dịch vụ hoặc các hệ thống có chứa Dịch vụ đó trừ khi tất cả những điều sau đây đều đúng:
• Bạn đủ từ 18 tuổi trở lên.
• Bạn đã đồng ý với Chính sách & Điều khoản của Fowi,
• Bạn không phải là người bị cấm sử dụng Dịch vụ theo luật của Việt Nam hoặc bất kỳ khu vực pháp lý hiện hành nào khác (ví dụ: bạn không xuất hiện trong danh sách Công dân được chỉ định đặc biệt của Bộ Tài chính Việt Nam hoặc phải chịu bất kỳ lệnh cấm tương tự nào khác),
• Bạn sẽ tuân thủ Thỏa thuận này và tất cả các điều luật, quy tắc và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang, quốc gia và quốc tế, và
• Bạn chưa bao giờ bị kết án vì trọng tội hoặc phạm tội có thể bị truy tố (hoặc phạm tội ở mức độ nghiêm trọng tương đương), phạm tội về tình dục, hoặc bất kỳ tội nào liên quan đến bạo lực, và bạn không bị ghi danh là tội phạm ở bất kỳ hồ sơ tội phạm của bất kỳ bang nào, hồ sơ liên bang hoặc hồ sơ tội phạm tình dục địa phương.
3. Tài khoản của Bạn.
Để sử dụng Fowi, bạn có thể đăng nhập bằng nhiều cách, bao gồm cả đăng nhập qua Facebook/Google/Apple. Nếu chọn sử dụng một trong những hình thức trên để đăng nhập, bạn cho phép chúng tôi truy cập và sử dụng một số thông tin nhất định của tài khoản Facebook đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở hồ sơ Facebook công khai của bạn. Để biết thêm về các thông tin chúng tôi thu thập từ bạn và cách chúng tôi sử dụng các thông tin đó, vui lòng tham khảo Chính sách Quyền riêng tư.
Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của các thông tin đăng nhập của bạn mà bạn sử dụng để đăng ký Fowi, và bạn tự chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra theo các thông tin này. Nếu bạn cho rằng ai đó đã có quyền truy cập vào tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi.
4. Sửa đổi Dịch vụ và Ngừng sử dụng.
Fowi luôn nỗ lực để cải tiến Dịch vụ và mang đến cho bạn chức năng bổ sung mà bạn sẽ thấy hấp dẫn và hữu ích. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể thêm các tính năng hoặc cải tiến sản phẩm mới tùy từng thời điểm cũng như loại bỏ một số tính năng và nếu các hành động này không ảnh hưởng một cách thiết yếu đến các quyền hoặc nghĩa vụ của bạn, chúng tôi có thể không thông báo cho bạn biết trước khi thực hiện. Chúng tôi thậm chí có thể đình chỉ Dịch vụ hoàn toàn, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết trước trừ khi các tình huống giảm nhẹ, chẳng hạn như các lo ngại về an toàn hoặc an ninh, ngăn cản chúng tôi làm như vậy.
Cách dễ dàng nhất để hủy tài khoản của bạn là làm theo hướng dẫn tại mục "Cài đặt" trong Dịch vụ. Tất nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng các cách khác để hủy bỏ tài khoản. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng tài khoản thanh toán của bên thứ ba, như App Store hoặc iTunes Store của Apple, tùy trường hợp (“App Store”) hoặc Cửa hàng Google Play, bạn sẽ cần quản lý việc thanh toán qua tài khoản tương ứng để tránh phải thanh toán thêm hóa đơn. Fowi có thể hủy tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo nếu biết rằng bạn đã vi phạm Thỏa thuận này. Sau khi chấm dứt như vậy, bạn sẽ không được quyền nhận bất kỳ khoản hoàn lại nào cho các giao dịch đã diễn ra.
Sau khi tài khoản của bạn bị chấm dứt, Thỏa thuận này sẽ chấm dứt, ngoại trừ các quy định sau đây vẫn sẽ áp dụng cho bạn và Fowi: Mục 4, Mục 5 và Mục 12 đến 19.
5. An toàn; Tương tác của Bạn với Thành Viên Khác.
Mặc dù Fowi cố gắng khuyến khích trải nghiệm tôn trọng thành viên thông qua các tính năng như chọn tham gia kép cho phép các thành viên chỉ giao tiếp sau khi cả hai đều thể hiện sự quan tâm đến nhau, Fowi không chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ thành viên nào trong hoặc ngoài Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng sẽ cẩn trọng trong mọi hoạt động tương tác với các thành viên khác, nhất là khi bạn quyết định giao tiếp bên ngoài Dịch vụ hoặc gặp gỡ trực tiếp. Ngoài ra, bạn đồng ý xem xét và làm theo các Lời khuyên An toàn của Fowi trước khi sử dụng Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không cung cấp thông tin tài chính của mình (ví dụ: thông tin thẻ tín dụng hoặc tài khoản ngân hàng của bạn), hoặc chuyển khoản hoặc gửi tiền cho các thành viên khác.
BẠN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC TƯƠNG TÁC CỦA MÌNH VỚI CÁC THÀNH VIÊN KHÁC. BẠN HIỂU RẰNG FOWI KHÔNG TIẾN HÀNH KIỂM TRA HỒ SƠ TƯ PHÁP HAY TRA CỨU LÝ LỊCH CÁC THÀNH VIÊN CỦA MÌNH. FOWI KHÔNG ĐƯA RA TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM NÀO VỀ VIỆC HÀNH XỬ HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CỦA CÁC THÀNH VIÊN.
6. Các Quyền Fowi Cấp cho Bạn.
Fowi cấp cho bạn các quyền cá nhân truy cập và sử dụng Dịch vụ. Giấy phép này chỉ nhằm mục đích cho phép bạn sử dụng và hưởng các quyền lợi của Dịch vụ theo ý định của Fowi và được Thỏa thuận này cho phép. Giấy phép này và mọi quyền truy cập Dịch vụ sẽ tự động bị thu hồi trong trường hợp bạn thực hiện bất kỳ hành động nào sau đây:
• Sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung nào có trong Dịch vụ cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
• Sao chép, sửa đổi, truyền tải, tạo ra bất kỳ tác phẩm phái sinh nào, tận dụng, hoặc sao chụp bằng bất kỳ cách nào đối với bất kỳ các tài liệu, hình ảnh, nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ có bản quyền, hoặc tài sản trí tuệ, nội dung hoặc thông tin độc quyền khác có thể truy cập thông qua Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Fowi.
• Diễn đạt hoặc ngụ ý rằng bất kỳ tuyên bố nào mà bạn thực hiện là được xác nhận bởi Fowi.
• Sử dụng robot, bot, nhện, trình thu thập dữ liệu, trình quét, ứng dụng tìm kiếm/truy xuất trang web, proxy hoặc thiết bị tự động hoặc thủ công khác, phương pháp hoặc quy trình để truy cập, truy xuất, lập chỉ mục, "khai thác dữ liệu" hoặc dùng bất kỳ phương thức nào sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng hoặc cách trình bày Dịch vụ hoặc nội dung của Dịch vụ.
• Sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào có thể gây trở ngại, phá hoại hoặc ảnh hưởng xấu đến Dịch vụ hoặc các máy chủ hay mạng kết nối với Dịch vụ.
• Tải lên virus hay mã độc hại khác hoặc xâm phạm tính bảo mật của Dịch vụ.
• giả mạo các tiêu đề hoặc thao túng các ký hiệu nhận dạng nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ thông tin nào được truyền đến hoặc thông qua Dịch vụ.
• "Làm giả" hoặc "sao chép" bất kỳ phần nào của Dịch vụ mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Fowi.
• Sử dụng thẻ meta hoặc mã hoặc các thiết bị khác có chứa bất kỳ tham chiếu nào đến Fowi hoặc Dịch vụ (hay bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng hoặc khẩu hiệu của Fowi) để chuyển hướng bất kỳ người nào đến bất kỳ trang web nào khác vì bất cứ mục đích nào.
• Sửa đổi, điều chỉnh, cấp phép lại, dịch, bán, thiết kế đối chiếu, giải mã, dịch ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc xúi giục người khác làm như vậy.
• Sử dụng hoặc phát triển bất kỳ ứng dụng nào của bên thứ ba có chức năng tương tác với Dịch vụ hoặc Nội dung hay thông tin của thành viên khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
• Sử dụng, truy cập, hoặc xuất bản giao diện lập trình ứng dụng Fowi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.
• Thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng Dịch vụ hoặc bất kỳ hệ thống hay mạng nào của chúng tôi.
• Khuyến khích hoặc quảng bá bất kỳ hoạt động nào vi phạm Thỏa thuận này.
Fowi có thể điều tra và thực hiện bất kỳ hành động pháp lý khả thi nào để đối phó với việc sử dụng Dịch vụ bất hợp pháp hoặc không được cấp phép, bao gồm cả việc hủy tài khoản của bạn.
Bất kỳ phần mềm nào mà chúng tôi cung cấp, bạn có thể tự động tải xuống và cài đặt các bản nâng cấp, cập nhật hoặc các tính năng mới khác. Bạn có thể điều chỉnh các lượt tải xuống tự động này thông qua cài đặt của thiết bị của bạn.
7. Các Quyền Bạn Cấp cho Fowi.
Bằng việc tạo tài khoản, bạn trao cho Fowi quyền và bản quyền toàn cầu, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, miễn phí bản quyền để tổ chức, lưu trữ, sử dụng, sao chép, hiển thị, tái lập, điều chỉnh, chỉnh sửa, công bố, sửa đổi và phân phối thông tin mà bạn cho phép chúng tôi truy cập từ các bên thứ ba như Facebook, cũng như bất kỳ thông tin nào bạn đăng, tải lên, hiển thị hoặc bằng một cách nào đó cung cấp (gọi chung là "đăng tải") trên Dịch vụ hoặc truyền cho các thành viên khác (gọi chung là "Nội dung"). Bản quyền của Fowi đối với Nội dung của bạn sẽ thuộc diện không độc quyền, ngoại trừ việc bản quyền của Fowi sẽ là độc quyền đối với các tác phẩm phái sinh được tạo ra thông qua việc sử dụng Dịch vụ. Ví dụ: Fowi sẽ sở hữu bản quyền độc quyền đối với ảnh chụp màn hình của Dịch vụ chứa Nội dung của bạn.
Bạn đồng ý rằng tất cả thông tin bạn gửi khi tạo tài khoản, bao gồm thông tin được gửi từ tài khoản Facebook của bạn, là chính xác và trung thực và bạn có quyền đăng tải Nội dung trên Dịch vụ và cấp phép cho Fowi nói trên.
Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể giám sát hoặc xem xét bất kỳ Nội dung nào mà bạn đăng như là một phần của Dịch vụ. Chúng tôi có thể xóa bất kỳ Nội dung nào, dù toàn bộ hay một phần, mà theo quyết định riêng của chúng tôi là vi phạm Thỏa thuận này hoặc có thể gây hại cho danh tiếng của Dịch vụ.
Khi giao tiếp với đại diện chăm sóc khách hàng của chúng tôi, bạn đồng ý cư xử một cách tôn trọng và tử tế. Nếu chúng tôi cảm thấy hành vi của bạn đối với bất kỳ đại diện chăm sóc khách hàng nào của chúng tôi hoặc nhân viên khác là mang tính chất đe dọa, quấy rối hoặc xúc phạm, vào bất cứ lúc nào, chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức.
Xét đến việc Fowi cho phép bạn sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi, và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể đặt quảng cáo trên Dịch vụ. Bằng cách gửi các đề xuất hoặc phản hồi đến Fowi về Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý rằng Fowi có thể sử dụng và chia sẻ thông tin phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào mà không phải bồi thường cho bạn.
Xin lưu ý rằng Fowi có thể truy cập, lưu trữ và công bố thông tin và Nội dung tài khoản của bạn nếu pháp luật yêu cầu, bằng cách thực hiện thỏa thuận của công ty với bạn hoặc khi tin chắc rằng việc truy cập, lưu trữ hoặc công bố đó thỏa mãn lợi ích hợp pháp, bao gồm để: (i) tuân thủ quy trình pháp lý; (ii) thi hành Thỏa thuận; (iii) phản hồi các khiếu nại rằng bất cứ Nội dung nào vi phạm quyền của bên thứ ba; (iv) đáp ứng yêu cầu bạn gửi đến dịch vụ khách hàng; hoặc (v) bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của Công ty hoặc bất kỳ người nào khác.
8. Quy tắc Cộng đồng.
Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:
• Sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi Thỏa thuận này.
• Sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích gây hại hoặc bất chính nào
• Sử dụng Dịch vụ nhằm gây thiệt hại cho Fowi
• Vi phạm Hướng dẫn về Cộng đồng của chúng tôi, như được cập nhật tùy từng thời điểm.
• Spam, gạ tiền hoặc lừa đảo bất kỳ thành viên nào.
• giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc đăng bất kỳ hình ảnh nào của người khác mà không có sự cho phép của họ.
• Bắt nạt, "lén theo dõi", đe dọa, tấn công, quấy rối, ngược đãi hoặc phỉ báng bất kỳ ai.
• đăng bất kỳ Nội dung nào vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bất kỳ ai, bao gồm quyền công khai, quyền riêng tư, bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền theo hợp đồng khác.
• Đăng tải bất kỳ Nội dung nào có ngôn từ thù địch, mang tính đe dọa, có nội dung khiêu dâm
• Đăng tải bất kỳ Nội dung nào có tính chất kích động bạo lực; hoặc chứa ảnh khỏa thân hoặc hình ảnh hoặc minh họa bạo lực.
• Đăng tải bất kỳ Nội dung nào khuyến khích phân biệt chủng tộc, khinh miệt tín ngưỡng, hận thù hoặc gây hại thể chất tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào.
• Gạ gẫm lấy mật khẩu vì bất kỳ mục đích nào hoặc thông tin nhận dạng cá nhân vì mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp từ các thành viên khác hoặc phổ biến thông tin cá nhân của người khác mà không được sự cho phép của người đó.
• Sử dụng tài khoản của thành viên khác, chia sẻ tài khoản với thành viên khác hoặc duy trì nhiều tài khoản.
• Tạo một tài khoản khác nếu chúng tôi đã chấm dứt tài khoản của bạn, trừ khi bạn có sự cho phép của chúng tôi.
Fowi bảo lưu quyền điều tra và/hoặc hủy tài khoản của bạn mà không cần hoàn tiền cho bất kỳ giao dịch nào nếu bạn vi phạm Thỏa thuận này, sử dụng sai mục đích của Dịch vụ hoặc hành xử theo cách mà Fowi coi là không phù hợp hoặc bất hợp pháp, bao gồm các hành động hoặc hội thoại xảy ra trong hoặc ngoài dịch vụ.
9. Nội dung của các Thành Viên Khác.
Mặc dù Fowi có quyền xem xét và xóa Nội dung vi phạm Thỏa thuận này, Nội dung đó là trách nhiệm riêng của thành viên đăng nó và Fowi không thể đảm bảo rằng tất cả Nội dung sẽ tuân thủ Thỏa thuận này. Nếu bạn thấy Nội dung trên Dịch vụ vi phạm Thỏa thuận này, vui lòng báo cáo nội dung đó ngay trong Dịch vụ hoặc qua biểu mẫu liên hệ của chúng tôi.
10. Mua hàng.
Khái quát. Đôi khi, Fowi có thể cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để mua ("mua hàng trong ứng dụng") thông qua App Store, Cửa hàng Google Play, thanh toán qua nhà cung cấp dịch vụ, thanh toán trực tiếp cho Fowi hoặc các nền tảng thanh toán khác được Fowi ủy quyền.
Nếu bạn chọn mua hàng trong ứng dụng, bạn sẽ được nhắc xác nhận việc mua hàng của mình với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tương ứng và phương thức thanh toán của bạn (có thể là thẻ của bạn hoặc tài khoản bên thứ ba như Cửa hàng Google Play hoặc App Store (gọi chung là "Phương thức thanh toán"), sẽ được tính cho việc mua hàng trong ứng dụng theo mức giá hiển thị cho bạn đối với (các) dịch vụ bạn đã chọn cùng các chương trình giảm giá hoặc thuế có thể áp dụng cho các khoản thanh toán của bạn, và bạn ủy quyền cho Fowi hoặc tài khoản của bên thứ ba, tùy trường hợp, để tính phí bạn.
• Gia hạn tự động; Thanh toán thẻ tự động
Nếu bạn mua gói đăng ký tự động gia hạn định kỳ bằng thao tác mua hàng trong trong ứng dụng, Phương thức Thanh toán của bạn sẽ tiếp tục được sử dụng để đăng ký cho đến khi bạn hủy. Sau khoảng thời gian ban đầu bạn chọn, gói đăng ký sẽ tự động tiếp tục vô thời hạn với mức giá bạn đã đồng ý, trừ khi bạn hủy gói đăng ký trước ngày gia hạn. Thông tin thanh toán thẻ của bạn sẽ được lưu trữ và sau đó được sử dụng cho thanh toán thẻ tự động theo Thỏa thuận.
Việc phản đối một khoản thanh toán đã được thực hiện phải được chuyển đến bộ phận Hỗ trợ Khách hàng nếu bạn được Fowi hoặc tài khoản bên thứ ba có liên quan lập hóa đơn trực tiếp, chẳng hạn như App Store. Bạn cũng có thể phản đối bằng cách liên hệ với ngân hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của mình, họ có thể cung cấp thêm thông tin về quyền của bạn cũng như các giới hạn thời gian áp dụng. Bạn có thể rút lại vô điều kiện sự đồng ý của mình đối với thao tác thanh toán thẻ tự động bất kỳ lúc nào bằng cách đi tới Cài đặt trên Fowi hoặc tài khoản của bên thứ ba có liên quan, nhưng hãy lưu ý rằng bạn vẫn có nghĩa vụ thanh toán mọi khoản tiền chưa thanh toán.
Nếu muốn thay đổi hoặc chấm dứt gói đăng ký, bạn cần đăng nhập vào tài khoản bên thứ ba của mình (hoặc Cài đặt trên Fowi, nếu có) và làm theo hướng dẫn để chấm dứt hoặc hủy gói đăng ký, ngay cả khi bạn đã xóa tài khoản với chúng tôi hoặc đã xóa ứng dụng Fowi khỏi thiết bị của bạn. Việc xóa tài khoản Fowi hoặc xóa ứng dụng Fowi khỏi thiết bị không chấm dứt hoặc hủy gói đăng ký của bạn; Fowi sẽ giữ lại tất cả các khoản tiền được tính vào Phương thức Thanh toán của bạn cho đến khi bạn chấm dứt hoặc hủy đăng ký của mình trên Fowi hoặc trên tài khoản của bên thứ ba, nếu có. Nếu bạn chấm dứt hoặc hủy gói đăng ký của mình, bạn có thể sử dụng gói đăng ký cho đến khi kết thúc thời hạn của gói đăng ký hiện tại khi đó, và gói đăng ký của bạn sẽ không được gia hạn sau khi kỳ hạn hiện tại của bạn kết thúc.
• Thanh toán trực tiếp mua gói dịch vụ qua website Fowi
Điều khoản bổ sung được áp dụng nếu bạn thanh toán trực tiếp với Fowi bằng Phương thức thanh toán của mình. Nếu bạn thanh toán trực tiếp cho Fowi, Fowi có thể sửa bất kỳ lỗi thanh toán hóa đơn hoặc sai sót nào mà trang này gây ra ngay cả sau khi đã yêu cầu hoặc nhận thanh toán. Nếu bạn thực hiện khoản bồi hoàn hoặc hủy giao dịch thanh toán được thực hiện bằng Phương thức thanh toán của mình, Fowi có thể tự ý chấm dứt tài khoản của bạn ngay lập tức.
Các gói đăng ký không tự động tái gia hạn mà sẽ theo thời gian của gói dịch vụ đã quy định, đến hết hạn, nếu bạn không mua thêm bất kỳ gói nào, hạng thành viên của bạn lập tức quay về hạng thường và các tính năng nâng cáo, mở rộng tính năng đều bị hủy bỏ.
Bạn có thể chỉnh sửa thông tin Phương thức thanh toán của mình bằng cách truy cập Fowi và vào mục Gói dịch vụ. Nếu khoản thanh toán không được thực hiện thành công, do hết hạn, không đủ tiền hoặc các lý do khác, và bạn không chỉnh sửa thông tin Phương thức Thanh toán, chấm dứt hoặc hủy đăng ký của mình, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm đối với mọi khoản tiền chưa nộp và ủy quyền cho chúng tôi tiếp tục xuất hóa đơn theo Phương thức Thanh toán (có thể được cập nhật). Điều này có thể dẫn đến việc thay đổi ngày thanh toán của bạn.
Nếu muốn thay đổi hoặc chấm dứt gói đăng ký, bạn cần đăng nhập vào tài khoản cửa hàng ứng dụng và làm theo hướng dẫn để chấm dứt hoặc hủy gói đăng ký, ngay cả khi bạn đã xóa tài khoản với chúng tôi hoặc đã xóa ứng dụng Fowi khỏi thiết bị của bạn. Việc xóa tài khoản Fowi hoặc xóa ứng dụng Fowi khỏi thiết bị không chấm dứt hoặc hủy gói đăng ký của bạn; Fowi sẽ giữ lại tất cả các khoản tiền được tính vào Phương thức Thanh toán của bạn cho đến khi bạn chấm dứt hoặc hủy đăng ký của mình trên tài khoản của bên thứ ba là cửa hàng ứng dụng. Nếu bạn chấm dứt hoặc hủy gói đăng ký của mình, bạn có thể sử dụng gói đăng ký cho đến khi kết thúc thời hạn của gói đăng ký hiện tại khi đó, và gói đăng ký của bạn sẽ không được gia hạn sau khi kỳ hạn hiện tại của bạn kết thúc.
Ngoài ra, bạn cho phép chúng tôi được cập nhật hoặc thay thế ngày hết hạn và số thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ do tổ chức phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của bạn cung cấp. Các điều khoản thanh toán của bạn sẽ dựa trên Phương thức thanh toán của bạn và có thể được xác định theo thỏa thuận giữa bạn và tổ chức tài chính, tổ chức phát hành thẻ tín dụng hoặc nhà cung cấp khác của Phương thức thanh toán bạn đã chọn.
TẤT CẢ GIAO DỊCH MUA VÀ MUA LẠI GÓI DỊCH VỤ ĐƯỢC THỰC HIỆN THÔNG QUA DỊCH VỤ ĐỀU LÀ CUỐI CÙNG VÀ KHÔNG THỂ HOÀN LẠI.
BẠN XÁC NHẬN RẰNG FOWI KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI CUNG CẤP TIỀN HOÀN TRẢ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC GÓI DỊCH VỤ ĐÃ GIAO DỊCH VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO VÀ RẰNG BẠN SẼ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC TIỀN HOẶC KHOẢN BỒI THƯỜNG KHÁC CHO CÁC KHOẢN CHƯA SỬ DỤNG KHI MỘT TÀI KHOẢN BỊ ĐÓNG, DÙ VIỆC ĐÓNG TÀI KHOẢN NÀY LÀ TỰ NGUYỆN HAY KHÔNG TỰ NGUYỆN.
Định giá. Fowi hoạt động kinh doanh trên toàn cầu và hoạt động định giá của chúng tôi thay đổi dựa trên một số yếu tố. Chúng tôi thường xuyên đưa ra mức giá khuyến mại. Mức này có thể thay đổi tùy theo khu vực, thời lượng đăng ký, kích thước gói và nhiều nhân tố khác. Chúng tôi cũng thường xuyên thử nghiệm các tính năng và các tùy chọn thanh toán mới.
11. Thông báo và Thủ tục để đưa ra Tuyên bố Vi phạm Bản quyền.
Nếu bạn cho rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép và đăng tải trên Dịch vụ theo cách cấu thành hành vi vi phạm bản quyền, vui lòng gửi yêu cầu gỡ xuống theo biểu mẫu tại đây
Nếu bạn liên hệ với chúng tôi về việc cáo buộc vi phạm bản quyền, vui lòng đảm bảo cung cấp các thông tin sau:
• Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người có thẩm quyền để hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền;
• Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà bạn cho rằng đã bị vi phạm;
• Mô tả nơi mà bạn cho rằng tài liệu vi phạm đang nằm trên Dịch vụ (và mô tả đó phải đủ hợp lý để cho phép chúng tôi tìm ra tài liệu bị cáo buộc là vi phạm);
• Thông tin liên hệ của bạn, bao gồm địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và danh tính của chủ sở hữu bản quyền;
• Một tuyên bố bằng văn bản của bạn rằng bạn tin tưởng rằng việc tranh chấp sử dụng không được chủ sở hữu bản quyền, người đại diện, hoặc pháp luật cho phép; và
• Một tuyên bố của bạn, dưới hình thức bị phạt nếu khai man, rằng thông tin nói trên trong thông báo của bạn là chính xác và bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền để hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.
Fowi sẽ chấm dứt tài khoản của người tái phạm.
12. Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm
FOWI CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÊN CƠ SỞ “GIỮ NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ HIỆN CÓ” VÀ TRONG PHẠM VI CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, KHÔNG CUNG CẤP BẢO HÀNH THEO BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG, NGỤ Ý, THEO PHÁP ĐỊNH HOẶC BẰNG CÁCH NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ (BAO GỒM TẤT CẢ NỘI DUNG TRONG ĐÓ), BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGỤ Ý NÀO VỀ CHẤT LƯỢNG, TÍNH THƯƠNG MẠI, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ HOẶC SỰ KHÔNG VI PHẠM. FOWI KHÔNG CAM KẾT HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG (A) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (B) BẤT KỲ KHIẾM KHUYẾT HOẶC LỖI NÀO TRONG DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC (C) BẤT KỲ NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN NÀO BẠN CÓ ĐƯỢC TRÊN HOẶC THÔNG QUA DỊCH VỤ LÀ CHÍNH XÁC.
FOWI KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO MÀ BẠN HOẶC NGƯỜI DÙNG KHÁC HOẶC BÊN THỨ BA ĐĂNG TẢI, GỬI HOẶC NHẬN THÔNG QUA DỊCH VỤ. BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO ĐƯỢC TẢI VỀ HOẶC LẤY ĐƯỢC THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐỀU ĐƯỢC TRUY CẬP THEO Ý CỦA BẠN VÀ BẠN PHẢI CHỊU MỌI RỦI RO.
13. Dịch vụ của Bên thứ ba.
Dịch vụ có thể chứa các quảng cáo và khuyến mại được cung cấp bởi các bên thứ ba và các liên kết tới các trang web hoặc tài nguyên khác. Fowi không chịu trách nhiệm về tính khả dụng (hoặc không khả dụng) của các trang web hoặc tài nguyên bên ngoài như vậy. Nếu bạn quyết định tương tác với các bên thứ ba được tạo sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi, thì các điều khoản của bên đó sẽ chi phối mối quan hệ của họ với bạn. Fowi không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ đối với các điều khoản hoặc hành động của bên thứ ba.
14. Giới hạn Trách nhiệm pháp lý.
TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, FOWI, CÁC CHI NHÁNH, NHÂN VIÊN, NGƯỜI CẤP PHÉP HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA FOWI ĐỀU SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO CÓ TÍNH GIÁN TIẾP, DO HẬU QUẢ, ĐỂ LÀM GƯƠNG, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT HOẶC TĂNG CƯỜNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở CÁC TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, DÙ PHÁT SINH TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, HOẶC BẤT KỲ TỔN THẤT NÀO VỀ DỮ LIỆU, KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, SỰ TÍN NHIỆM HOẶC CÁC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC DO: (I) (I) QUYỀN TRUY CẬP CỦA BẠN VÀO HOẶC KHẢ NĂNG SỬ DỤNG HOẶC TÌNH TRẠNG KHÔNG THỂ TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG DỊCH VỤ, (II) HÀNH VI HOẶC NỘI DUNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN KHÁC HOẶC CÁC BÊN THỨ BA TRÊN, THÔNG QUA HOẶC SAU KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ; HOẶC (III) VIỆC TRUY CẬP TRÁI PHÉP, SỬ DỤNG HOẶC THAY ĐỔI NỘI DUNG CỦA BẠN, NGAY CẢ KHI FOWI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI ĐÓ.
MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NHẤT ĐỊNH, VÌ VẬY MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRONG KHOẢN NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.
Bằng cách sử dụng Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào, bạn đồng ý với thỏa thuận trọng tài nêu trên. Khi làm vậy, BẠN ĐÃ TỪ BỎ QUYỀN RA TOÀ để đòi quyền hoặc bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào giữa bạn và Công ty (ngoại trừ các vấn đề có thể được đưa ra tòa tiểu tụng). BẠN CŨNG TỪ BỎ QUYỀN THAM GIA VÀO HOẠT ĐỘNG KHỞI TỐ TẬP THỂ HOẶC THỦ TỤC XÚC TIẾN KIỆN TỤNG TẬP THỂ KHÁC CỦA MÌNH. Nếu bạn đòi quyền khiếu nại chống lại Fowi bên ngoài tòa tiểu tụng (và Fowi không yêu cầu chuyển khiếu nại tới một tòa án như vậy), các quyền của bạn sẽ được xác định bởi TRỌNG TÀI VIÊN TRUNG LẬP, CHỨ KHÔNG PHẢI THẨM PHÁN HAY BỒI THẨM ĐOÀN, và trọng tài viên sẽ xác định tất cả các khiếu nại và tất cả các vấn đề liên quan đến thủ tục trọng tài của tranh chấp đó. Bạn có quyền được xét xử công bằng trước trọng tài viên. Trọng tài viên nói chung có thể đưa ra mọi sự bồi thường mà nguyên đơn yêu cầu mà tòa án có thể, bao gồm khả năng yêu cầu tiến hành phiên điều trần để nghe kiến nghị bác đơn (có thể bao gồm một kiến nghị bác đơn dựa trên lời biện hộ của các bên, cũng như một kiến nghị bác đơn dựa trên lời biện hộ của các bên kèm theo bằng chứng đã nộp), nhưng bạn cần lưu ý rằng các thủ tục tố tụng trọng tài thường đơn giản và hợp lý hơn so với các phiên tòa và các thủ tục tố tụng tư pháp khác. Các quyết định của trọng tài có thể được thi hành tại tòa án và có thể bị tòa án lật lại chỉ vì những lý do rất hạn chế. Để biết chi tiết về thủ tục trọng tài, hãy xem Thủ tục Trọng tài của chúng tôi.
Cảm ơn bạn đã đọc và đồng ý tham gia dịch vụ ứng dụng kết bạn & hẹn hò Fowi.